Om firmaet | Transport | Verksted | Anlegg | Renovasjon | AGA-Forhandler | Kontakt | Startsiden

Befrakter

Befrakter Trondheim – Møre – Trondheim samt partifrakt:
Åge Bakk, tlf: 71 64 79 91/958 88 889

Befrakter Kr.sund – Oslo – Kr.sund:
Harald Glomstad, tlf: 71 52 84 00/958 88 899

Befrakter partifrakt:
Stig Aspsæther, tlf: 992 42 334

Befrakter partifrakt:
Jostein Storholt, tlf: 991 05 967

Vi har egne terminaler i Aure, på Tjeldbergodden i Kristiansund (Frei) og på Sunndalsøra, samt samarbeidspartnere i Trondheim og Oslo. Ved våre terminaler tilbys lagerleie, trucktjenester, omlasting, inn- og utlevering av gods osv.