Om firmaet | Transport | Verksted | Anlegg | Renovasjon | AGA-Forhandler | Kontakt | Startsiden
Transport/Spedisjon

Befrakter

Befrakter Trondheim – Møre – Trondheim:
Åge Bakk, tlf: 71 64 79 91

Befrakter Kr.sund – Oslo – Kr.sund:
Harald Glomstad, tlf: 71 52 84 00

 

Befrakter partifrakt:

Stig Aspsæther, tlf: 992 42 334


Vi har egne terminaler i Aure, på Tjeldbergodden og i Kristiansund (Frei), samt samarbeidspartnere i Trondheim og Oslo. Ved våre terminaler tilbys lagerleie, trucktjenester, omlasting, inn- og utlevering av gods osv.

Ved Atlanterhavsveien   Tony